Font Name: icomoon (Glyphs: 12)

Grid Size: Unknown

icon-icon-animales-libres-logo
liga:
icon-icon-animales-libres-mascot
liga:
icon-icon-animales-libres-mascot-fill
liga:
icon-icon-close
liga:
icon-icon-hamburger-two
liga:
icon-icon-down
liga:
icon-icon-long-arrow-left-light
liga:
icon-icon-long-arrow-right-light
liga:
icon-icon-heart-fill
liga:
icon-icon-warning
liga:
icon-icon-buy-me-a-coffee
liga:
icon-icon-telegram
liga:

Font Test Drive

 

Generated by IcoMoon